Avís Legal

 

Titularitat del Lloc Web.

www.egisa.com és un lloc web, nom del qual ENVASE GRÁFICO INDUSTRIAL, S.A. (d’ara endavant i indistintament EGISA) n’és titular. És inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36534, Foli 107, Secció 8, Full Registral 17871 Inscripció 44; amb CIF A08749822.
Adreça: C/Enric Granados, 35-39, (08950) Esplugues de Llobregat. Barcelona.
Telèfon: 93 371 21 50
E-mail: info@egisa.com

La finalitat de www.egisa.com és donar a conèixer els productes i serveis d’EGISA: creació i fabricació d’estoigs a mida per a marques del sector de la perfumeria, cosmètica, vins, licors i alimentació gurmet.

L’ús del lloc web suposa l’acceptació del contingut en aquest Avís Legal.


Obligacions de l’usuari.

En accedir al lloc web www.egisa.com, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i els seus continguts de conformitat amb el present Avís legal amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic i, en particular, a:

  1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les relacions amb EGISA.
  2. Proporcionar dades veritables i exactes durant la relació contractual amb EGISA.
  3. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, si escau, les Condicions d’Ús i Contractació establertes així com no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
  4. Col·laborar i posar en coneixement d’EGISA aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que poguessin afectar o perjudicar de cap manera la integritat del lloc web egisa.com, el servei prestat per EGISA, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com les estipulacions del present Avís Legal o, si escau, les Condicions d’Ús i Contractació.

 

Responsabilitat.

EGISA no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.egisa.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, EGISA tampoc no podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a EGISA en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

 

Continguts lloc web i enllaços a tercers.

La informació continguda a l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment i, en aquest cas, EGISA no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern o per tercers de la informació facilitada.

EGISA es reserva el dret de poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari sense necessitat de previ avís i, així, poder dur a terme les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.egisa.com pot contenir enllaços (links) a llocs web externs de tercers el contingut dels quals no és atribuïble ni exigible a EGISA, sent responsable el titular de cadascun dels espais web accedits.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’un lloc web al de www.egisa.com haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal i està prohibida la reproducció total o parcial dels serveis continguts a www.egisa.com sense autorització prèvia.

 

Propietat industrial i intel·lectual.

Els continguts (incloent-hi, però no de manera exclusiva, textos, logos, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i programari) del lloc web www.egisa.com es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a EGISA o als seus llicenciadors i queda totalment prohibida la reproducció o distribució total o parcial de qualsevol mena de contingut per part de l’usuari o tercers si no hi ha autorització expressa per part d’EGISA facultant o permetent la difusió d’aquests.

En cap cas l’accés al lloc web www.egisa.com implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part dels titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que EGISA autoritzi de manera expressa el contrari.

Sense perjudici de tot això, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.egisa.com vulnera drets de tercers, preguem que ens ho comuniquin al més aviat possible.

 

Comentaris i suggeriments.

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

 

Modificació de l’Avís Legal.

El contingut d’aquest Avís Legal té una durada indefinida i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que poguessin sorgir de l’activitat d’EGISA.

 

Legislació i jurisdicció aplicables.

El contingut d’aquest Avís Legal i de qualsevol de les polítiques de privadesa, de les cookies o de les normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, ho hauran de proposar i acceptar expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia i sempre d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.