Projecte de millora de l'eficiència energètica i reducció del consum elèctric en EGISA (finals de 2021)

  1. Definició dels principals objectius del projecte: l’objectiu principal del projecte és el de millorar la tecnologia i l’eficiència energètica en el sistema de refrigeració de EGISA, a través de la substitució dels equips de producció de climatització refrigeradora, per un nou sistema de climatització d’última generació aconseguint per tant un estalvi en el consum elèctric, així com en les emissions de CO₂ i Tep.
  2. Millores energètiques aconseguides: amb el present projecte, s’ha aconseguit estalviar un total de 587.796,00 Kwh/any, la qual cosa suposa un estalvi de 50,54 Tep i una reducció de les emissions de Co2 de 306,24 TCo2 a l’any.