SOSTENIBILITAT

Les nostres bones pràctiques peraconseguir un futur millor

SOSTENIBILITATdels nostres productes

Com a fabricant de packaging i actor important de la indústria gràfica, som conscients que tenim avui un gran paper a exercir en l'acceleració de la circularitat dels envasos. Per això acompanyem als nostres clients en la seva estratègia de packaging per a reduir i limitar l'impacte mediambiental dels seus estoigs i els hi oferim, des de la fase inicial dels seus projectes, una àmplia gamma de eco soluciones.

Sostenibilitat dels nostres productes

Com a fabricant de packaging i actor important de la indústria gràfica, som conscients que tenim avui un gran paper a exercir en l'acceleració de la circularitat dels envasos. Per això acompanyem als nostres clients en la seva estratègia de packaging per a reduir i limitar l'impacte mediambiental dels seus estoigs i els hi oferim, des de la fase inicial dels seus projectes, una àmplia gamma de eco soluciones.

Eco disseny

L’ eco disseny consisteix a incorporar criteris ambientals en la fase de concepció i desenvolupament del seu projecte de packaging, amb l’objectiu de reduir la petjada ecològica del seu estoig en les diferents fases del seu cicle de vida : des de l’elecció de les matèries primeres fins a la fi de la seva vida útil. Les nostres propostes en matèria d’ eco disseny són les següents: optimització de la mida i el volum de l’estoig; reducció del gramatge del cartó; prescripció de solucions monomaterials (per a facilitar la reciclabilitat dels estoigs); metal·lització sense plàstic; assessorament en l’elecció de materials, tintes, coles, laminats, glitter (ecoglitter) i vernissos més respectuosos amb el medi ambient.

Prescripció de eco materials

El cartó és un clar exemple d’economia circular. És un material reciclable, que es fabrica amb matèries primeres naturals renovables i procedents de boscos gestionats de manera transparent, ètica i sostenible. Oferim als nostres clients la possibilitat d’utilitzar materials certificats FSC®; materials reciclats (amb un % variable de fibres reciclades, també amb certificació FSC®); materials fabricats a partir de residus orgànics (com el cacau, el cafè, el blat de moro, les algues…) i finalment, materials sense fusta (no s’utilitza la fibra de cel·lulosa de la fusta per a la seva fabricació, sinó les fibres d’unes altres cultius anuals renovables com el bambú o el cotó).

Tintes i vernissos

Les tintes que fem servir a EGISA no contenen olis minerals en la seva formulació. També es poden utilitzar tintes de base 100% vegetal (sense oli mineral ni compostos orgànics volàtils), tintes biobasades, de baixa migració, en funció de les característiques tècniques dels projectes. Així com vernissos a base d’aigua (acrílics). Vernissos especials a base d’aigua per crear barreres (al greix, per exemple, en substitució d’un film antigreix).

Sense plàstic

Metal·lització del cartó sense plàstic (sense PET/polièster) gràcies a l’estampació en fred. Metal·lització selectiva i intel·ligent del cartó: l’alumini només s’aplica on és necessari. A més, la capa d’alumini dipositada durant el procés d’estampació en fred és extremadament fina (0,02 μm = 6000 vegades més fina que un pèl, segons KURZ, cosa que no interfereix gens en el reciclatge de l’estoig. Es l’opció més sostenible al polièster metal·litzat.

Coles i adhesius

Ús d’adhesius a base d’aigua per la laminació i l’engomat. Podem desenvolupar també ara sistemes de muntatge sense adhesiu. Aquests sistemes ofereixen avantatges (disseny, creativitat, durabilitat) i inconvenients (encunys més complexes, muntatge manual, ús de més material). En qualsevol cas, l’ajudem a triar la millor solució per al seu projecte de packaging.

Laminació

Possibilitat d’utilitzar films reciclats PCR-PET (compostos en un 90% de plàstic/PCR-PET reciclat) i films reciclats PCR-PP (fabricats amb un 30% de plàstic reciclat) com a alternatives més responsables per a reduir el consum en matèries primeres verges i per a un packaging més respectuós amb el medi ambient. També existeix la possibilitat d’utilitzar films d’acetat de cel·lulosa (origen natural) o reduir el gruix del film (passar de 12μ a 8μ per exemple) per a reduir el contingut en plàstic del packaging.

"La sostenibilitat consisteix a satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre les de les generacions futures, al mateix temps que es garanteix un equilibri entre el creixement de l'economia, el respecte al medi ambient i el benestar social".

Informe Brundtland, publicat el 1987

Sostenibilitat dela nostra organització

Conscients del repte comú que suposa la sostenibilitat per a la nostra societat i per a les generacions futures, estem treballant actualment en l'elaboració d'un pla de desenvolupament sostenible enfocat a la reducció del nostre consum energètic, al reciclatge controlat i a la valorització dels nostres residus, a la millora de la qualitat de treball i de vida dels nostres empleats i al foment d'un impacte local positiu, limitant i reduint la petjada de la nostra activitat al nostre entorn.

Respecte al medi ambient

Les nostres accions | els nostres compromisos > Respecte al medi ambient

Conscients del repte comú que suposa la sostenibilitat per a la nostra societat i per a les generacions futures, estem treballant actualment en l'elaboració d'un Pla de Desenvolupament Sostenible enfocat a la reducció del nostre consum energètic, al reciclatge controlat i a la valorització dels nostres residus, a la millora de la qualitat de treball i de vida dels nostres empleats i al foment d'un impacte local positiu, limitant i reduint la petjada de la nostra activitat al nostre entorn.

Electricitat verda

Des de 2017, el 100% de l’electricitat utilitzada per EGISA procedeix exclusivament de fonts d’energia 100% renovable certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). EGISA esdevé així un actor de la transició energètica. Tots els nostres estoigs es produeixen en les nostres instal·lacions amb electricitat verda.

Millora de l'eficiència energètica

Gràcies a una optimització dels nostres processos productius i a una inversió en tecnologies productives innovadores i més eficients: renovació del parc offset amb l’adquisició d’una premsa Heidelberg 10 colors amb mòdul d’estampació en fred fa 4 anys; substitució gradual dels assecadors UV per assecadors LED; compra a la fi de 2021 d’una nova premsa offset 4 colors (operativa a partir de setembre del 2022).

Reducció del consum energètic

Gràcies a unes instal·lacions més eficients: rehabilitació energètica de les nostres naus (façanes); il·luminació LED a totes les nostres instal·lacions; substitució del sistema d’aire condicionat per un nou equip molt més eficient des del punt de vista energètic el 2021. Aquest darrer projecte està subvencionat pel programa d’ajuda per a les actuacions d´eficiència energètica a PIMES i gestionat per l’Institut Català d’Energia.

Reciclatge i valorització dels nostres residus

Recollida, tractament i recuperació o eliminació dels nostres residus per part de gestors de residus autoritzats, d’acord amb la normativa local. Al mateix temps, treballem a millorar la fi de vida útil dels nostres residus perquè el seu impacte en el medi ambient sigui el més neutre possible: per exemple, el film de PET d’estampació en fred. Participem en el programa de reciclatge únic al món de bobines de PET usades (RECOSYS, de KURZ) des de juny de 2022.

Càlcul de la nostra petjada de carboni

Calculem la petjada de carboni de la nostra organització des del 2022. Gràcies a això hem obtingut recentment el certificat d’inscripció en el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de CO₂ del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta resolució positiva ve subjecta a un pla de minimització de les emissions CO2 presentat davant el MITECO per als anys 2022-2025. També reportem davant el Carbon Disclosure Project (CDP) des del 2022, demostrant així el nostre compromís de transparència en matèria d’emissions i acció climàtica.

Compres responsables

Les nostres decisions de compra no es basen únicament en criteris econòmics, sinó que també integrem criteris ambientals i socials a l’hora d’adquirir un producte o servei. Involucrem als nostres proveïdors i treballem conjuntament per a aconseguir productes més eficients, amb menys impacte en el nostre entorn i per a fomentar unes bones pràctiques de compres.

Benestar social

Les nostres accions | els nostres compromisos > Benestar social

Igualtat, diversitat i inclusió

Posada en marxa d’un pla d’igualtat de gènere a EGISA (2021); accions positives per a equilibrar la composició dels llocs directius/executius i tècnics des de la perspectiva de gènere (de 6 llocs directius, 2 són ocupats per dones el 2020); mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar per a tots els col·laboradors (flexibilitat horària, teletreball, desconnexió digital).

Accés a formació professional per a tot el personal

La formació professional contínua és la clau per a desenvolupar les competències dels nostres col·laboradors, contribuir al seu desenvolupament professional + personal i fomentar l’adquisició d’habilitats col·lectives.

Conscienciació mediambiental i eco-gestos

Per a tots els nostres treballadors, per a una vida diària i un futur més sostenible (en col·laboració amb el nostre departament de medi ambient)

Instal·lacions saludables

Gimnàs, sala d’oci (ping-pong, futbolí, billar), sala de relax, ampli menjador, terrassa i zona chill out. Habilitació d’una zona d’aparcament especial per a bicicletes i patinets elèctrics, amb la finalitat de fomentar la mobilitat sostenible.

Salut, seguretat i benestar laboral

Aconseguir el màxim nivell de seguretat i salut en el treball en una de les prioritats de la direcció. EGISA garanteix la participació i la informació de tots els seus col·laboradors i l’adequada formació teòrica i pràctica sobre els riscos específics del seu lloc de treball. Quant a benestar laboral, EGISA ha iniciat aquest any un projecte per a conèixer i mesurar la satisfacció general dels seus empleats, amb la finalitat de detectar possibles àrees de millora i implementar plans d’actuació específics per a aconseguir un clima laboral òptim.

Col·laboració amb la comunitat

Des de 2017 col·laborem en un projecte de donació a escoles públiques locals dels excedents de les nostres produccions (materials d’excel·lent qualitat recuperats en la fase de preproducció; estoc sobrant de materials no utilitzats) perquè puguin ser utilitzats pels nens per a realitzar activitats creatives, treballs manuals, classes d’arts plàstiques, etc. El projecte es basa en un model de proximitat (actuant localment) i el seu objectiu principal és donar una segona vida a aquests materials en blanc i sense imprimir i fomentar-ne la reutilització.

Les nostres ecoetiquetes

Estem certificats des del 2009. El segell FSC® garanteix una gestió forestal dels boscos del món ambientalment apropiada, socialment beneficiosa i econòmicament viable. Per a cada producte declarat com FSC® el número de certificat és BMC-COC-003035.

Hem obtingut el segell per primera vegada l’any 2022. El segell Imprim’Vert® té com a objectiu reduir l’impacte mediambiental de les activitats de la indústria gràfica. Escollir Imprim’Vert® és actuar a favor del respecte al medi ambient com una acció militant, innovadora i compromesa.

EcoVadis és la plataforma de qualificació de sostenibilitat empresarial més reconeguda i fiable del món. Avalua cada any els impactes de medi ambient, pràctiques laborals i drets humans, ètica i compres sostenibles de les organitzacions. En 2024, EcoVadis ha fet canvis en el seu programa d’atribució de medalles, que ara es concedeixen a les empreses que es trobin en el percentil 35 de tots els clients avaluats. Després de la nostra última avaluació (gener de 2024), EcoVadis ens ha atorgat una medalla de bronze, la qual cosa reconeix el nostre esforç continu per millorar els nostres resultats de gestió de la sostenibilitat.

Per a més informació: Qualitat i Certificacions