SOSTENIBILITAT

Les nostres bones pràctiques per
aconseguir un futur millor

SOSTENIBILITAT
dels nostres productes

Com a fabricant de packaging i actor important de la indústria gràfica, som conscients que tenim avui un gran paper que exercir en l'acceleració de la circularitat dels envasos. Per això acompanyem als nostres clients en la seva estratègia packaging per a reduir i limitar l'impacte mediambiental dels seus estoigs i els oferim, des de la fase inicial dels seus projectes, una àmplia gamma de ecosoluciones.

Sostenibilitat dels nostres productes

Com a fabricant de packaging i actor important de la indústria gràfica, som conscients que tenim avui un gran paper que exercir en l'acceleració de la circularitat dels envasos. Per això acompanyem als nostres clients en la seva estratègia packaging per a reduir i limitar l'impacte mediambiental dels seus estoigs i els oferim, des de la fase inicial dels seus projectes, una àmplia gamma de ecosoluciones.

Ecodisseny

L’ ecodisseny consisteix a incorporar criteris ambientals en la fase de concepció i desenvolupament del seu projecte de packaging, amb l’objectiu de reduir la petjada ecològica del seu estoig en les diferents fases del seu cicle de vida : des de l’elecció de les matèries primeres fins a la fi de la seva vida útil. Les nostres propostes en matèria d’ ecodisseny són les següents: optimització de la mida i el volum de l’estoig; reducció del gramatge del cartó; prescripció de solucions monomaterials (per a facilitar la reciclabilitat dels estoigs); metal·lització sense plàstic; assessorament en l’elecció de materials, tintes, coles, laminats, glitter (ecoglitter) i vernissos més respectuosos amb el medi ambient.

Prescripció de ecomaterials

El cartó és un clar exemple d’economia circular. És un material reciclable, que es fabrica amb matèries primeres naturals renovables i procedents de boscos gestionats de manera transparent, ètica i sostenible. Oferim als nostres clients la possibilitat d’utilitzar materials certificats FSC; materials reciclats (amb un % variable de fibres reciclades, també amb certificació FSC); materials fabricats a partir de residus orgànics (com el cacau, el cafè, el blat de moro, les algues…) i finalment, materials sense fusta (no s’utilitza la fibra de cel·lulosa de la fusta per a la seva fabricació, sinó les fibres d’unes altres cultius anuals renovables com el bambú o el cotó).

Tintes i vernissos

Les tintes que fem servir a EGISA no contenen olis minerals en la seva formulació. També es poden utilitzar tintes de base 100% vegetal (sense oli mineral ni compostos orgànics volàtils), tintes biobasadas, de baixa migració, en funció de les característiques tècniques dels projectes. Així com vernissos a base d’aigua (acrílics). Vernissos especials a base d’aigua per crear barreres (al greix, per exemple, en substitució d’un film antigreix).

Sense plàstic

Metal·lització del cartó sense plàstic (sense PET/polièster) gràcies a l’estampació en fred. Metal·lització selectiva i intel·ligent del cartó: l’alumini només s’aplica on és necessari. A més, la capa d’alumini dipositada durant el procés d’estampació en fred és extremadament fina (0,02 μm = 6000 vegades més fina que un pèl, segons KURZ, cosa que no interfereix gens en el reciclatge de l’estoig. Es l’opció més sostenible al polièster metal·litzat.

Coles i adhesius

Ús d’adhesius a base d’aigua per la laminació i l’engomat. Podem desenvolupar també ara sistemes de muntatge sense adhesiu. Aquests sistemes ofereixen avantatges (disseny, creativitat, durabilitat) i inconvenients (encunys més complexes, muntatge manual, ús de més material). En qualsevol cas, l’ajudem a triar la millor solució per al seu projecte de packaging.

Laminació

Possibilitat d’utilitzar films reciclats de PCR-PET (compostos en un 70% de plàstic/PCR-PET reciclat; nova versió en un 90% disponible pròximament) i films reciclats de PCR-PP (fabricats amb un 30% de PCR-PP reciclat) com alternatives més responsables per a reduir el consum en matèries primeres virgenes i per a un packaging més respectuós amb el medi ambient. També existeix la possibilitat d’utilitzar films d’acetat de cel·lulosa (origen natural) o reduir el gruix del film (passar de 12μ a 8μ per exemple) per a reduir el contingut en plàstic del packaging.

"La sostenibilitat consisteix a satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre les de les generacions futures, al mateix temps que es garanteix un equilibri entre el creixement de l'economia, el respecte al medi ambient i el benestar social".

Informe Brundtland, publicat el 1987

Sostenibilitat de
la nostra organització

Conscients del repte comú que suposa la sostenibilitat per a la nostra societat i per a les generacions futures, estem treballant actualment en l'elaboració d'un pla de desenvolupament sostenible enfocat a la reducció del nostre consum energètic, al reciclatge controlat i a la valorització dels nostres residus, a la millora de la qualitat de treball i de vida dels nostres empleats i al foment d'un impacte local positiu, limitant i reduint la petjada de la nostra activitat al nostre entorn.

Respecte al medi ambient

Les nostres accions | els nostres compromisos > Respecte al medi ambient

Conscients del repte comú que suposa la sostenibilitat per a la nostra societat i per a les generacions futures, estem treballant actualment en l'elaboració d'un Pla de Desenvolupament Sostenible enfocat a la reducció del nostre consum energètic, al reciclatge controlat i a la valorització dels nostres residus, a la millora de la qualitat de treball i de vida dels nostres empleats i al foment d'un impacte local positiu, limitant i reduint la petjada de la nostra activitat al nostre entorn.

Electricitat verda

Des de 2017, el 100% de l’electricitat utilitzada per EGISA procedeix exclusivament de fonts d’energia 100% renovable certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). EGISA esdevé així un actor de la transició energètica. Tots els nostres estoigs es produeixen en les nostres instal·lacions amb electricitat verda.

Millora de l'eficiència energètica

Gràcies a una optimització dels nostres processos productius i a una inversió en tecnologies productives innovadores i més eficient.: fa quatre anys, renovació del parc offset amb l’adquisició d’una premsa Heidelberg 10 colors amb mòdul d’estampació en fred; substitució gradual dels assecadors UV per uns de LED; compra d’una nova premsa offset 4 colors a finals del 2021 (operativa a partir del setembre del 2022).

Reducció del consum energètic

Gràcies a unes instal·lacions més eficients: rehabilitació energètica de les nostres naus (façanes); il·luminació LED a totes les nostres instal·lacions; substitució del sistema d’aire condicionat per un nou equip molt més eficient des del punt de vista energètic el 2021. Aquest darrer projecte està subvencionat pel programa d’ajuda per a les actuacions deficiència energètica a PIMES i gestionat per l’Institut Català d’Energia.

Reciclatge dels nostres residus

Gestió de residus i deixalles perilloses per part d’un proveïdor de serveis autoritzat (recollida, tractament i recuperació o eliminació per part d’una instal·lació autoritzada) i d’acord amb la normativa local.

Valorització dels nostres residus

Treballem per millorar la fi de vida útil dels nostres residus industrials per donar-los una segona vida (reutilització) o perquè el seu impacte en el medi ambient sigui el més neutre possible: per exemple, el film PET d’estampació en fred. Participem en el programa de reciclatge únic al món de bobines de PET usades (RECOSYS, de KURZ) des de juny de 2022.

Compres responsables

Les nostres decisions de compra no es basen únicament en criteris econòmics, sinó que també integrem criteris ambientals i socials a l’hora d’adquirir un producte o servei. Involucrem els nostres proveïdors i treballem conjuntament amb ells per aconseguir productes més eficients i amb menys impacte al nostre entorn i fomentar les bones pràctiques.

Benestar social

Les nostres accions | els nostres compromisos > Benestar social

Igualtat, diversitat i inclusió

Posada en marxa d’un pla d’igualtat de gènere a EGISA (2021), accés de dones a llocs directius/executius i tècnics (de 6 llocs directius, 2 són ocupats per dones el 2020), conciliació de la vida laboral i familiar per a tots els empleats, etc.

Conscienciació, educació mediambiental i accions ecoresponsables

Per a tots els nostres treballadors, per a una vida diària i un futur més sostenible (en col·laboració amb el nostre departament de medi ambient)

Projecte Escola-Imprenta

El projecte consisteix a donar/cedir a les escoles públiques, de forma totalment gratuïta, els excedents de les nostres produccions (materials d’excel·lent qualitat recuperats a la fase de preproducció, retalls de diferents tipus i formats; estoc sobrant de materials no utilitzats; materials utilitzats per a la realització de maquetes en blanc, etc.) perquè puguin ser utilitzats pels infants per fer activitats creatives, treballs manuals, classes d’arts plàstiques, etc. El projecte es basa en un model de proximitat (actuant localment) i el seu objectiu principal és donar una segona vida a aquests materials en blanc i sense imprimir i fomentar-ne la reutilització.

Modernització i millora de les zones comunes i de treball (espai "G@ogle")

Gimnàs, sala de lleure (ping-pong, futbolí, billar), sala de relaxació, menjador ampli, terrassa i zona chill-out, etc.

Accés a formació professional per a tot el personal

Per a tots els nostres treballadors, per a una vida diària i un futur més sostenible (en col·laboració amb el nostre departament de medi ambient)

Les nostres ecoetiquetes

Estem certificats des del 2009. El segell FSC garanteix una gestió forestal dels boscos del món ambientalment apropiada, socialment beneficiosa i econòmicament viable.

Estem certificats des del 2022 El segell Imprim’Vert® té com a objectiu reduir l’impacte mediambiental de les activitats de la indústria gràfica. Escollir Imprim’Vert® és actuar a favor del respecte al medi ambient com una acció militant, innovadora i compromesa.

Estem avaluats des del 2017. Ens va atorgar la medalla de plata el 2022. EcoVadis és la plataforma de qualificació de sostenibilitat empresarial més reconeguda i fiable del món. Avalua i nota cada any els impactes de medi ambient, les pràctiques laborals i els drets humans, l’ètica i les compres sostenibles.

Per a més informació: Qualitat i Certificacions